07.01.2022

Encore Aluepalveluilla käytössä uuden jätelain mukainen sähköinen siirtoasiakirja

Sähköiset siirtoasiakirjat tulevat uuden jätelain myötä pakollisiksi 1.1.2022 alkaen. Uusi laki vaatii, että tietojen on oltava koneluettavassa muodossa ja muutokset on pystyttävä havaitsemaan jälkikäteen ilman, että alkuperäiset tiedot eivät häviäisi. Siirtoasiakaskirjan on oltava luettavissa jätteen siirron aikana ja siinä olevien tietojen on oltava saatavissa kaikille siirtoon osallistuville.

Siirtoasiakirja on jätehuoltoalalla käytettävä virallinen asiakirja, jolla siirretään jätteen haltijan vastuu ketjun seuraavalle toimijalle. Dokumenttiin kertyy kaikki oleellinen tieto jätteen liikkeistä syntypaikalta vastaanottopisteeseen saakka, mikä tekee siitä tärkeän asiakirjan niin jätteen omistajan kuin viranomaisraportoinninkin kannalta. Virallisen siirtoasiakirjan laatimista vaaditaan esimerkiksi vaarallisia jätteitä tai rakennus- ja purkujätteitä siirrettäessä.

Encore Aluepalveluilla on ollut jo vuoden 2020 alusta lähtien käytössä sähköinen siirtoasiakirja ZeroWaste-palvelun kautta. Asiakkailtakin kiitosta saanut palvelu on säästänyt aikaa sekä helpottanut prosesseja. Palvelun mobiilisovelluksen kautta kuljettaja pystyy nopeasti luomaan siirtoasiakirjat, jotka tallentuvat kuljetusliikkeen järjestelmään. Reaaliaikainen tieto jätteiden käsittelystä on tuonut apua esimerkiksi työmaajätteiden seuraamiseen. ZeroWaste arkistoi automaattisesti dokumentit, joten ne ovat helposti haettavissa tarpeen tullen, eivätkä ne pääse katoamaan.

Tarjoamme siis jatkossakin asiakkaillemme jätelain mukaisten siirtoasiakirjojen laadinnan ja tallennuksen totuttuun tapaan. Asiantuntijamme auttavat mielellään, jos teillä herää kysymyksiä siirtoasiakirjoihin liittyen.

Lisää aiheesta