09.09.2021 |Jarkko Moinio

Encore Aluepalvelut täytti 5 vuotta – tänä aikana ala kehittynyt jätehuollosta kiertotaloudeksi

Oikean kokoiset kierrätysastiat ja kierrätyspisteen helppokäyttöisyys tekevät jätteiden lajittelusta yksinkertaista. Pienilläkin muutoksilla astioiden koossa sekä asettelussa jätehuoneen käytettävyys Syyskuussa 2021 tulee viisi vuotta täyteen Encore Aluepalveluiden perustamisesta. Näiden viiden vuoden aikana niin yhtiö kuin koko jätealakin on kokenut suuria muutoksia, uudistuksia ja kasvua. Vuonna 2016 Encore Pohjanmaa aloitti toimintansa kolmen työntekijän voimin. Kolme vuotta myöhemmin toiminta laajeni Itä-Suomeen, ja samalla nimi vaihtui Encore Aluepalveluiksi. Nykyään palvelemme asiakaskuntaamme kiertotalouden managerin roolissa molemmilla alueilla laajojen kumppaniverkostojemme ja seitsemän kiertotalouden asiantuntijamme voimin.

Kaatopaikat vaihtuneet usean jätejakeen lajitteluun

Jäteala on ottanut järkälemäisiä harppauksia Encore Aluepalveluiden toimintavuosien aikana. Viisi vuotta sitten jätteitä kuskattiin vielä kaatopaikoille, yrityksillä ei ollut valmiuksia tai mahdollisuuksia monipuoliseen jätteiden lajitteluun ja kuluttajatkaan eivät yhtä ponnekkaasti kyselleet kiertotalousratkaisujen perään. Viimeisien vuosien aikana tahtotila ja valveutuneisuus jäteasioiden edistämiseksi ovat nousseet täysin uusiin mittoihin. Tähän ovat vaikuttaneet niin lainsäädäntö, kuluttajien käyttäytyminen ja sen myötä myös yritysten yhä suurempi motivaatio hoitaa jäteasiat hyvin. Ala onkin siirtynyt jätehuollosta isommaksi kokonaisuudeksi – kiertotaloudeksi.


Me Encore Aluepalveluissa olemme halunneet ottaa myös aktiivisen toimijan roolia muutoksen edistämiseksi ja muovautuneet vastaamaan asiakaskuntamme alati kehittyviä tarpeita. Yritykset ovat tänä päivänä ihailtavan oma-aloitteisia jäteasioiden kehittämisessä, joten meidän roolimme on siirtynyt yhä vahvemmin perinteisestä myynnistä asiantuntijapainotteiseksi. Toteutamme räätälöityjä jätehuoltoratkaisuja asiakkaiden tarpeiden ja kehitystoiveiden perusteella. Kartoitamme nykytilan, teemme kustannusarvioit sekä jätehuoltosuunnitelmat, ehdotamme parhaat ratkaisut ja tarjoamme nykyaikaiset raportointityökalut – toimintamme perustuu asiantuntevaan, kokonaisvaltaiseen palveluun.

Me Encore Aluepalveluissa olemme halunneet ottaa myös aktiivisen toimijan roolia muutoksen edistämiseksi ja muovautuneet vastaamaan asiakaskuntamme alati kehittyviä tarpeita. Yritykset ovat tänä päivänä ihailtavan oma-aloitteisia jäteasioiden kehittämisessä, joten meidän roolimme on siirtynyt yhä vahvemmin perinteisestä myynnistä asiantuntijapainotteiseksi. Toteutamme räätälöityjä jätehuoltoratkaisuja asiakkaiden tarpeiden ja kehitystoiveiden perusteella. Kartoitamme nykytilan, teemme kustannusarvioit sekä jätehuoltosuunnitelmat, ehdotamme parhaat ratkaisut ja tarjoamme nykyaikaiset raportointityökalut – toimintamme perustuu asiantuntevaan, kokonaisvaltaiseen palveluun.

Data ja keskusteluyhteys avainasemissa

Alan kehittyminen edellyttää kaikilta toimijoilta konkreettisia tekoja ja erityisesti läpinäkyvyyttä. Jätehuollon onnistumiseen vaikuttaa moni logistinen ja materiaalivirtojen hallintaan liittyvä seikka: miten jäte lajitellaan syntypaikalla, miten se kuljetetaan ja miten se käsitellään. Esimerkiksi kuljetusliikkeet kehittävät toimintaansa jatkuvasti muun muassa reittioptimoinnin ja kuljetuskaluston vähäpäästöisempien vaihtoehtojen avulla.


Erityisesti kuitenkin asiakasyritysten toiminta on ottanut isoja harppauksia toimintavuosiemme aikana. Aloittaessamme huomasimme, että monilla yrityksillä oli tavoitteena kehittää esimerkiksi lajittelua, mutta tehokkaat toimintatavat olivat vielä etsinnässä. Nykyään tietoa, taitoa ja osaamista on näihin asioihin yhä helpompi saada, ja taustalla asiaa nopeuttaa isona motivoivana tekijänä kuluttajat, jotka vaativat palveluiden ja tuotteiden tuottajilta jatkuvasti enemmän.

Tärkeimmässä asemassa kehityksen kannalta onkin avoin keskustelu eri toimijoiden välillä – miten materiaaleja voitaisiin hyödyntää vielä paremmin ja mitä jätteen syntypäässä voitaisiin kehittää, jotta materiaalit olisivat vielä paremmin jatkokäytettävissä. Me pyrimme omalta osaltamme olemaan keskustelun ylläpitäjä yhdistämällä niin käsittelylaitosten ja jätteen tuottajien tärkeimmät tiedot, toiveet ja suunnitelmat. Tämän tyyppisellä keskustelulla pystytään viemään alaa taas uudelle tasolle.

Kehittyneet raportointijärjestelmät ovat omalta osaltaan olleet myös avainasemassa viimeisien vuosien aikana. Kuluttajat vaativat dataa kiertotalouden toteutumisen todisteeksi. Nykyään työkaluillamme onkin mahdollista todentaa muun muassa eri jätejakeiden määrät, suhdeluvut tuotetusta jätteestä sekä lähitulevaisuudessa myös tarkka hiilijalanjälki. Nämä ovat yksiselitteisiä todistuksia siitä, miten yrityksissä todellisuudessa kiertotaloutta edistetään.

Jätehierarkiassa tavoitellaan seuraavaa askelta

Muutosta ja kehitystä tulemme näkemään varmasti seuraavankin viiden vuoden aikana. Lajitelluille raaka-aineille tarvitaan edelleen varmempia ja tasaisempia toimitusputkia ja riittävän kattavat markkinat, joissa ne saadaan käytettyä fiksusti uudelleen. Tämä merkitsisi sitä, että pääsisimme jätehierarkiassa vähitellen seuraavalle toivotulle tasolle. Tavoitteena on, että jossain vaiheessa hyötyjakeita voitaisiin käyttää suoraviivaisemmin uudelleen käyttöön – ilman useita välivaiheita. Tärkeää on kuitenkin ensin saada materiaalien volyymit riittäviksi, jotta tällainen toimintatapa olisi järkevää ja kustannustehokasta.

Vaikka jätealalla muutos onkin jatkuvaa, me haluamme jatkossakin pitää yrityksemme perusperiaatteistamme kiinni. Panostamme asiantuntijuutemme lisäksi asiakaspalveluumme ja pidämme kiinni välittömästä yhteydestä asiakaskuntaamme – meille voit soittaa suoraan tutulle asiantuntijalle ilman välikäsiä tai pitkiä jonoja. Toimintamallimme on tarjota paikallista palvelua paikallisille yrityksille yhden puhelinsoiton päässä. Tähän pyrimme jatkossakin ja entistä monipuolisemmin palveluportfoliomme ja yhteistyökumppaniverkostomme yhä laajentuessa.

Me Encore Aluepalveluissa odotamme mielenkiinnolla tulevia vuosia ja olemme valmiita käärimään hihat, jotta niiden aikana toiminta-alueillamme kiertotalous saadaan nostettua seuraavalle tasolle – suunta on ehdottomasti jo oikea!

Jarkko Moinio
Toimitusjohtaja, Encore Aluepalvelut

Lisää aiheesta

Kaikki ajankohtaiset