Encore Aluepalveluiden toimintapolitiikka

Encore Aluepalvelut toteuttaa asiakkailleen kierrätyspalveluita. Aluepalvelut kuuluvat osaksi Encore Ympäristöpalvelut -konsernia, johon kuuluu tytäryhtiönä myös Hämeen Kuljetuspiste Oy. Tavoitteenamme on olla kiertotalouden uudistaja ja älykkäiden palveluratkaisujen tarjoaja.

Kertakäyttökulttuurista puhtaaseen tulevaisuuteen

Konsernin arvot ovat:

Rohkeus

Meillä on uskallusta haastaa aikansa eläneitä ajattelu- ja toimintatapoja, myös omiamme. Meillä on rohkeutta kokeilla ja oppia – ainoastaan siten voimme tulla kiertotalouden uudistajaksi.

Vastuullisuus

Toimimme mahdollisimman kestävällä tavalla sekä sovitamme yhteen omat ja muiden tavoitteet ja odotukset. Kannamme jokainen vastuuta siitä, että ympäristö voi paremmin, asiakkaamme ovat tyytyväisiä, henkilöstöstämme voi hyvin ja toimintamme on kestävällä taloudellisella pohjalla.

Luottamus

Luottamus on työhyvinvoinnin ja uudistumisen perusta. Toimimme oikeudenmukaisesti noudattaen yhteisiä sääntöjä, jotka ovat kaikkien tiedossa ja kaikille samat. Sanaamme voi luottaa.

Kumppanuus

Kukaan ei pärjää yksin. Onnistumiset syntyvät silloin, kun on yhteinen ja merkityksellinen tavoite, jonka saavuttamiseksi jokainen tuo oman ainutkertaisen panoksensa. Kumppanuus on lujalla pohjalla silloin, kun jokaisella on mahdollisuus saavuttaa myös jotain itselle tärkeää.

Noudatamme voimassa olevia lakeja sekä viranomaisten meille asettamia vaatimuksia. Tunnistamme ympäristö-, työterveys- sekä turvallisuusriskit sekä pyrimme aktiivisesti vähentämään niitä käytettävissämme olevin keinoin.

Laatu ohjaa toimintaamme – Tutustu Encore Aluepalveluiden ISO 9001, 14001 ja 45001 -sertifikaatteihin.

Encore Aluepalveluilla on käytössä yhdessä Encore Ympäristöpalvelut -konsernin kanssa ISO-standardien mukainen laatujärjestelmä. Sertifioitu laatujärjestelmä täyttää ISO:n laatu-, ympäristö-, työterveys- ja työturvallisuusstandardit, eli standardit 9001, 14001 ja 45001. Järjestelmän puitteissa Encore Aluepalvelut on pitkäjänteisesti mitannut, seurannut ja kehittänyt toimintaansa. Järjestelmä auditoidaan säännöllisesti ulkoisesti.

ISO 9001 -sertifikaatti ISO 45001 -sertifikaatti ISO 14001 -sertifikaatti